در باره ما


 آرادمانی  استارت آپ داده گستر در پایان سال هزار و سیصد و نود و هشت آغاز بکار نموده و با بهره گیری از امکانات و روابط گسترده ایی که در سراسر کشور طی سالیان گذشته بدست آورده است قصد آن دارد تا همه حوزه های فعالیت اقتصادی : تولیدی ، خدماتی و تجاری را پوشش دهد. فعالیت اصلی ما برندینگ و دیجیتال مارکتینگ خواهد بود و ما در تحقق اهداف از پشتیبانی صدها وب سایت و شبکه های اجتماعی بهره خواهیم برد