برند سازی

 

برند – برندینگ – برند سازی Brand – Branding   شما ، بخشی اساسی از هویت   شما ،

به عنوان نام یا نوعی از کالاهای تولید شده توسط یک تجارت خاص تعریف می شود.

که جف بزوس می گوید ،

برندسازی همان چیزی است که افراد وقتی در اتاق نیستید ، درباره شما می گویند.”

 

مدت طولانی پس از فروش ، محصول شما در مشتری

شما تأثیر می گذارد. هویت برند فرایند شکل دادن به این تصور است