اپلیکیشن ارت

ارت – ارتینگسیستم ارت – سیستم ارتینگ – Earthing -earth system

 کاهش اضافه ولتاژهای کابل­ها  

برای کاهش اضافه ولتاژها و اضافه جریان­ها بوجود آمده

در کابل­ها از کاندوئیت­ها و داکت­های فلزی استفاده می­کنند.

برای برق­رسانی به تجهیرات حساس باید خروجی

تمام کابل­ها از یک نقطه از داکت باشد. برای اطمینان،

از خواص خود سازه و جاهایی که امکان ایجاد میدان مغناطیسی

کمتر است، برای عبور دادن کابل­ها استفاده می­شود. جاهایی

که امکان آن نیست کابل­ها در داخل سازه باشد، در خارج از سازه

با استفاده از بدنه سازه، لوله­ها و نرده­ها و … باید شیلد لازمه را ایجاد کرد