ارت

Earthing system-ارت در ساختمان­ها و سازه­های بلند برای ارزیابی احتمال برخورد صاعقه به سازه

( به استاندارد IEC 62305-3  نگاه کنید) از روش گوی غلطان استفاده می گردد.

هرگاه تجهیزات نصب شده در بالا یا در کنار سازه در معرض خطر باشد، باید

از صاعقه­گیر اضافی استفاده گردد. در بسیاری از موارد نمای فلزی سازه ،

سینی کابل ها و یا لوله ها و نرده­های نصب شده و موارد مشابه در نقش مانعی

در برابر صاعقه عمل می­کنند. در برخی موارد برای انتخاب محل قرارگیری آنتن­ها

محدودیت وجود دارد و مجبوریم از هادی­های میانی فاصله استاندارد را رعایت کنیم

تا عملکردشان مختل نشود. برخی از آنتن­ها هم به گونه­ای ساخته شده­اند که

در مقابل اثرات صاعقه مقاوم ترند. در برخی از موارد نیز نصب ارستر الزامی است.

هرگاه از LPS خارجی در سیستم استفاده شده باشد، باید تمام آنتن ها را به آن همبند کرد.