ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه

Earthing system-ارت-صاعقه گیر – صاعقه

استفاده از شبکه همبند برای اهداف حفاظتی

شاید سیستم ارت حاضر جوابگوی نیاز سیستم صاعقه گیر نباشد

(سیستم هم پتانسیل فرکانس بالا). چون ممکن است امپدانس این شبکه

در فرکانس های بالا (چند مگا هرتز) مقدار زیادی داشته باشد.

حتی ممکن است سیستمی با فاصله مش بیشتر از 5 متر و مطابق

با استاندارد IEC 62305-3  که سیستمی هم پتانسیل است،

شرایط لازم برای حفاظت از سیستم الکترونیکی را نداشته باشد.

دلیل واقعی این کار به بالا بودن امپدانس سیستم در کاربردهای خاص برمی گردد.

در حالت کلی نباید از هادی شبکه همبند به عنوان سیم تغذیه یا سیگنال­

رسان و یا مسیر برگشت جریان استفاده شود. بنابراین می­توان در شبکه همبند

از سیم PE استفاده کرد ولی هرگز نباید از PEN به عنوان هادی هم پتانسیل­ ساز استفاده کرد.

اتصال مستقیم شبکه ارت اصلی (به عنوان مثال Clean earth برای سیستم الکترونیکی) به شبکه همبند

با امپدانس کم، کاری مجاز است.

در این حالت تداخل بین سیستم قدرت و سیگنال رسانی (سیستم کنترلی، مخابراتی و ….) کم است.

اما هرگز مجاز نیستیم سیم PEN و یا هادی متصل به آن را به شبکه همبند اتصال دهیم.